بیوگرافی صفیر رپر زیرزمینی نسل 3

امید صفیر یک خواننده رپ ایرانی است که فعالیتش را از سال 1390 آغاز کرد و عضو گروه چریک که اشکان فدایی و اعضای ملتفت آن را ایجاد کرده اند شد.